[20] פיתוח מערכות 
 
המונחים מציג 1-50 מתוך 58 מונחים
אבטיפוס
prototype
מיפרט פרויקט
project specification
בדיקת אימות ; בדיקת אימות
verification test ; verification
מעלה-מטה
top-down
בדיקת יחידה
unit test
מעקב מערכת ; תחקיר לאחר מימוש
system follow-up ; post implementation review ; post development review
בדיקת כילול ; בדיקת שילוב
integration test
מערכת מעבר
change-over system
בדיקת שמישות
usability test ; fitness-for-use test
מפרט תוכנית
program specification
בדיקת תוקף
validation (test)
מצאי נתונים
data inventory
ביקורת נוקבת
structured walk-through ; walk-through
ניהול פרויקט
project management
בעיית יישום
application problem
ניתוח דרישות
requirements analysis
בקרת פרויקט
project control
ניתוח מידע
information analysis
דוח הערכה
evaluation report
ניתוח מערכות
systems analysis
דרישה
requirement
ניתוח נתונים
data analysis
הבטחת איכות
quality assurance
ניתוח תפקודי
functional analysis
הגדרת בעיה ; תיאור בעיה
problem definition ; problem description
פיתוח מערכות
systems development
החלף
cutover
פרויקט
project
ועדה לבקרת תצורה
configuration control board
פרויקט חלוץ
pilot project
חקר הזדמנות
opportunity study
קו בסיס לפיתוח
developmental baseline
חקר היתכנות
feasibility study
ריצה במקביל ; הפעלה במקביל
parallel run
טבלת החלטה
decision table
שידוד ; הערכת גודל
sizing
כילול מערכות ; כילול ; שילוב מערכות ; שילוב
system integration ; integration
שידוד מחדש
resizing
מדריך למשתמש
user manual ; user's guide
שידוד מטה
downsizing
מדריך תחזוקת תוכנית
program maintenance manual
שידוד מערכות
system sizing
מחזור חיי מערכת ; מחזור חיים
system life cycle ; life cycle
תוכנה [תוכנית] יישומית
application software [program]
מטה-מעלה
bottom-up
תוכנית בדיקה והערכה ; תוכנית בדיקה
test plan ; system test and evaluation plan
מימוש (מערכת)
implementation (of a system)
תחזוקת מערכת
system maintenance
מיפרט
specification
תיאור מערכת
system description
עמודים:  [ 1  2 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים