direct access
גישה ישירה

ראה מונחים דומים:
גישה ישירה
direct access
מונחון: [12] מצעי נתונים, החסן וציוד הקפי

 
גישה ישירה היא היכולת להשיג מידע מהתקן אחסון כלשהו ע"י הילכה ישירה למיקומו הפיזי בהתקן, במקום חיפוש סדרתי על ההתקן למציאת מיקומו של המידע. להתקן אחסון ישיר גישה (DASD) יש את האמצעים להיות מוצב באופן מיידי, לקריאה ולכתיבה, בכל כתובת בהתקן. הגישה הסדרתית, אלטרנטיבה לגישה ישירה, היא מציאת מידע ע"י מעבר סדרתי, מקטע אחר מקטע, בהתקן האחסון. גישה ישירה קשורה יותר לדיסקים קשיחים בעוד שגישה סדרתית מיוחסת לעבודה עם סלילים מגנטיים (טייפ).

[#3500] נוסף בתאריך 07-08-2006

« המונחים הקודמים
גילוי נוכחות מקבילה
Parallel Presence Detect [PPD]
גדול-סוף וקטן-סוף
big endian or little endian
ג'יגה בית
gigabyte [GB]
בקשת פסיקה
Interrupt Request [IRQ]
המונחים הבאים »
גישה ישירה ומוגברת לזיכרון
Ultra Direct Memory Access [UDMA]
גישה ישירה לזיכרון
Direct Memory Access [DMA]
גישה לא אחידה לזיכרון
Non Uniform Memory Access [NUMA]

תגובות (0)

שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים