כללי 
  תחומי מחשוב כלליים
המונחים - באות H מציג 1-43 מתוך 43 מונחים
אזור זיכרון גבוה
HMA [HMA]
מערכת קבצים בעלת ביצועים מעולים
High-Performance File System [HPFS]
בדיקות תאימות של חומרה
Hardware Compatibility Tests [HCT]
מפרט התקן מנשק אנושי
Human Interface Device specification
בהירות מרוות צבע
Hue-saturation-brightness [HSB]
מצב שינה
Hibernate state
בלתי תלוי בחומרה
Hardware independent
מתאם אפיק מארח
Host Bus Adapter [HBA]
בקר דיסק-קשיח
Hard-disk controller [HDC]
ניהול אחסון מדרגי
Hierarchical storage management [HSM]
בקרת שכבת הקו ברמה גבוהה
High-Level Data Link Control [HDLC]
עץ החומרה
Hardware tree
ברית חברות רישות הבית באמצעות קווי טלפון
The Home Phoneline Networking Alliance [HomePNA]
ערימה
Heap
גוון
Hue
פרוטוקול העברת היפרטקסט
Hypertext Transfer Protocol [HTTP]
הסתעפות חומרה
Hardware branch
פרוטוקול לניהול ההיפרמדיה
HyperMedia Management Protocol [HMMP]
הפרדה גבוהה
High resolution
קובץ שינה
Hibernation file
הרץ
Hertz [Hz]
רכזת
Hub
התקן מנשק אנושי
Human Interface Device [HID]
רשימת תאימות חומרה
Hardware Compatibility List [HCL]
חיבוריות שרת-ציוד היקפי
Host-to-peripheral connectivity
שכבת הדמיית חומרה
Hardware Emulation Layer [HEL]
חסר ראש
Headless
שכבת הפשטת תוכנה
Hardware Abstraction Layer [HAL]
טלוויזיה ברזולוציה גבוהה
High-definition TV [HDTV]
שפת סימני עריכה להיפרטקסט
Hypertext Markup Language [HTML]
כונן הדיסק הקשיח
Hard-disk drive [HDD]
תלות בחומרה
Hardware dependent
מארח
Host
תמיכה בחדות גבוהה
High-contrast support
מזהה חומרה
Hardware ID
תקן H.234
H.324 [H.324]
מחשב כף יד
Handheld PC [HPC]
H.323 [H.323]
מנשק בקר המארח
Host controller interface [HCI]
Host controller driver [HCD]
מנשק מקבילי בעל ביצועים מעולים
High-Performance Parallel Interface [HIPPI]
Hyperspace
מערך עודף של דיסקים זולים
Hardware Redundant Array of Independent Disks [HW RAID]
 
עמודים:  [ 1 ] 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים