כללי 
  תחומי מחשוב כלליים
המונחים - באות P מציג 1-50 מתוך 91 מונחים
BIOS
Plug and Play BIOS
יציאה
Port
PCI מורחב
PCI-X [PCI-X]
כרטיס PC
PC Card
PPP מעל אתרנט
PPP over Ethernet [PPPoE]
לוח מעגל מודפס
Printed circuit board [PCB]
אוגרי בקרת מעבד
Processor control registers [PCR]
מאיצי עדיפות
Priority boosts
אוסף מאפיינים
Property set
מדיניות ההספק החשמלי
Power policy
אלמנט פיקסל
Pixel element [Pel]
מדריך תוכנית
Program guide
אפנון קוד דופק
Pulse coded modulation [PCM]
מופע פין
Pin instance
בדיקות עצמיות באתחול מערכת
Power On Self Test [POST]
מחשב אישי
Personal computer [PC]
בדיקת ביצועים
Performance test
מחשב-כיס
Pocket PC [P/PC]
בקר פסיקות ניתן לתכנות
Programmable interrupt controller [PIC]
מכלא מסגרת פיקסלים דחוסים
Packed-pixel frame buffer
בקר תחום ראשי
Primary domain controller [PDC]
מנה
Packet
גשוש
Probe
מנהל מידע אישי
Personal information manager [PIM]
דואר, טלפון וטלגרף
Post, Telephone, and Telegraph [PTT]
מניע יציאה
Port driver
דופק
Pulse
מנשק למערכת הפעלה יבילה Unix
Portable operating system interface Unix [POSIX]
הורה
Parent
מנשק מהירות בסיסית
Primary Rate Interface [PRI]
הזמנה לשידור
Polling
מסגרת דף
Page frame
הכנס והפעל
Plug and Play [PnP]
מעגל וירטואלי קבוע
Permanent virtual circuit [PVC]
השמטת פיקסל
Pixel drops
מפעל פינים
Pin factory
התאמה ל- PnP
Plug and Play Compliance
מפתח ציבורי
Public key [PK]
התקן לוגי ניתן לתכנות
Programmable logic device [PLD]
מצב דולק
Powered on
חברור רכיבים היקפיים
Peripheral Component Interconnect [PCI]
מצב כבוי
Powered off
טכנולוגיית דחיפה
Push technology
מצב צריכת הספק
Power state
טכנולוגיית תקשורת פרטית
Private communication technology [PCT]
מקבץ/מפרק מנות
Packet assemblers/disassemblers [PAD]
טקסט פשוט
Plain text
מקורות הספק חשמלי
Power resources
יחידת נתוני פרוטוקול OSI
Protocol data unit [PDU]
משכפל יציאה
Port replicator
עמודים:  [ 1  2 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים