[04] ארגון נתונים 
 
המונחים - באות ת מציג 1-50 מתוך 55 מונחים
תו
character
תו סוגר התקה
shift-in character - SI ; SI - Shift-In character
תו אי-אישור
negative acknowledge character - NAK ; NAK - Negative AcKnowledge character
תו סוף גוף הודעה
end (of) text character - ETX ; ETX - End (of) TeXt character
תו אישור ; תו אישור
acknowledge character - ACK ; ACK - ACKnowledge character
תו סוף מצע
end (of) medium character - EM ; EM - End (of) Medium character
תו אלפא-נומרי
alphanumeric character
תו סוף שידור
end (of) transmission character - EOT ; EOT - End (Of) Transmission character
תו בורר גופן
font change character ; face change character
תו סוף שידור גוש נתונים
end (of) transmission block character - ETB ; ETB - End (of) Transmission Block character
תו ביאור תווים
data link escape character - DLE ; DLE - Data Link Escape character
תו סרק סינכרוני
synchronous idle character - SYN ; SYN - SYNchronous idle character
תו ביטול
cancel character - CAN ; CAN - CANcel character
תו פותח התקה
shift-out character - SO ; SO - Shift-Out character
תו ביטול גוש
block cancel character
תו פעמון
bell character - BEL ; BEL - BELL character
תו בינרי ; תו שניוני
binary character
תו קידום שורה
line feed character - LF ; LF - Line Feed character
תו בקרה
control character
תו רווח
space character - SP ; SP - Space character
תו בקרת התקן
device control character - DC ; DC - Device Control character
תו ריק ; ריק
null character - NUL ; NUL - Null character
תו בקרת תמסורת
transmission control character
תו שאילתה
enquiry character - ENQ ; ENQ - ENnQuiry character
תו בקרת תסדיר
format effector - FE ; FE - Format Effector
תו שורה חדשה
new line character - NL ; NL - New Line character
תו גרפי
graphic character
תו תחילת גוף הודעה
start of text character - STX ; STX - Start of TeXt character
תו דף חדש
form feed character - FF ; FF - Form Feed character
תו תחילת כותרת
start of heading character - SOH ; SOH - Start Of Heading character
תו הרחבת קוד
code extension character
תו תחליף
substitute character - SUB ; SUB - Substitute Character
תו חזרת גרר
carriage return character - CR ; CR - Carriage Return character
תווית
label
תו חילוף
escape character - ESC ; ESC - ESCape character
תווית סוף כרך
end-of-volume label - EOV ; EOV - End-Of-Volume label
תו ליווח אופקי
horizontal tabulation character - HT ; HT - Horizontal Tabulation character
תווית סוף קובץ
end-of-file label - EOF ; EOF - end-of-file label ; trailer label
תו ליווח אנכי
vertical tabulation character - VT ; VT - Vertical Tabulation character
תווית פנימית
internal label
תו מחיקה
delete character - DEL ; DEL - DELete character
תווית תחילת כרך ; כותרת כרך ; תווית כרך
beginning-of-volume label - BOV ; BOV - Beginning-Of-Volume label ; volume header ; volume label
תו מיוחד
special character
תווית תחילת קובץ ; תווית כותרת
beginning-of-file label - BOF ; BOF - Beginning-Of-file label ; HDR - Header lable ; header label - HDR
תו מילוי
gap character
תוחם
delimiter [in data organization]
תו מספרי ; תו נומרי ; ספרה
numeric character ; digit
תוחם קבוצה
group mark
תו נסיגה
backspace character - BS ; BS - BackSpace character
תור
pushup list ; queue
עמודים:  [ 1  2 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים