חלק 95 
 
המונחים - באות N מציג 1-45 מתוך 45 מונחים
הבא
next
מערכת קלט/פלט בסיסית לרשת
NetBIOS - Network Basic I/O System ; network basic I/O system - NetBIOS
הודעת התרעה ; מסר התרעה
notification message
מקלדת נומרית
numeric keypad
התריע ; הודיע
notify v.
מקש NumLock
NumLock key
זיכרון נשמר ; זיכרון לא נדיף
non-volatile memory
מרחב שמות
name space
טבעי
native
משא ומתן
negotiation
טחינת מספרים
number crunching
ננו-
nano-
יישום מקומי
native application
ננו-שנייה
ns - nanosecond ; nanosecond - ns
כונן רשת
network drive
ספק רשת
network provider
כרטיס מנשק <ממשק> רשת ; כרטיס רשת
network interface card - NIC ; NIC - Network Interface Card ; netwark adapter ; network card
עיכוב רשת
net lag
לחצן ניווט
navigation button
ערך ריק
null value
מבנה מקונן
nested structure
פרוטוקול NetBEUI
NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface ; NetBIOS extended user interface - NetBEUI
מדפסת רשת
network printer
פרוטוקול העברת חדשות ברשת ; פרוטוקול NNTP
NNTP - Network News Transfer Protocol ; network news transfer protocol - NNTP
מודול נטען של NetWare
NLM - NetWare Lodable Module ; NetWare lodable module - NLM
פרוטוקול חסר ניתוב
non-routable protocol
מודם מקוצר
null modem
פרוטוקול רשת
network protocol
מוסכמות לשמות
naming conventions
צג בסריקה רציפה
non-interlaced monitor
מחשב מחברת
notebook computer
צינור בעל שם
named pipe
מיפרט ממשק הינע רשת
NDIS - Network Driver Interface Specification ; network driver interface specification - NDIS
קוד זיהוי התחנה הבאה
near station identifier - NID ; NID - Near Station Identifier
מנהל התקן של מתאם הרשת ; הינע מתאם הרשת
network adapter driver
רישום שם
name registration
מעבד עזר נומרי
numeric coprocessor
רעש
noise
מערכת ההפעלה NetWare
NetWare (operating system)
שכנים ברשת
network neighborhood
מערכת התרעה
notification system
שרת רשת
network server
מערכת ניהול הקבצים של WindowsNT
NTFS - Windows NT file System ; Windows NT file System - NTFS
שרת שמות
name server
מערכת קובצי רשת
NFS - Network file System ; network file system - NFS
 
עמודים:  [ 1 ] 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים