חלק 95 
 
המונחים - באות P מציג 1-50 מתוך 172 מונחים
אבחון תקלה
problem diagnosis
הצגה חוזרת ; השמעה חוזרת ; שידור חוזר
playback
אי-תלות בפלטפורמה
platform independence
השהיית מעבר
propagation delay
אי-תלות פיזית בנתונים
physical data independence
התנגשות יציאות
port conflict ; port contention
איגוד PCMCIA
PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association ; personal computer memory card international association - PCMCIA
התקן הדפסה ; מדפסת
print device
אלמנט תמונה
picture element
זיכרון מתוכנת לקריאה בלבד
PROM - Programmable Read Only Memory ; programmable read only memory - PROM
אסופת פרוטוקולים
protocol suite
זיכרון פיזי
physical memory
אשף דיווח תקלות
Problem Report Wizard
זיכרון ראשוני ; אזור אחסנה ראשוני
primary storage
בדיקות עצמיות בתיחול מערכת
POST - Power-On Self-Test ; power-on self-test - POST
זימונית
pager
בחר
pick v.
זכויות
privileges
ביצוע תוכנית
program execution
זרם (חשמל) ; מתח (חשמל)
power
ביצועים
performance
חבילת תוכניות ; קבוצת תוכניות
program suite
גופן מדפסת
printer font
חבר-הפעל
plug-and-play
גופן קבוע
permanent font
חברור רכיבים היקפיים
PCI - Peripheral Component Interconnect ; peripheral component interconnect - PCI
גופן תווין
plotter font
חיבור מתמשך ; חיבור מתמיד
persistent connection
גיליון מאפיינים
proprietary sheet
חיקוי מדפסת
printer emulation
דואר בפרטיות משופרת
PEM - Privacy Enhanced Mail ; privacy enhanced mail - PEM
חלונית
pane
דחיפה
push
חלק פרטי
private part
דפי מאפיינים
property pages
חלק ציבורי
public part
דפים לדקה
PPM - Pages Per Minute ; pages per minute - PPM
חנה
park v.
הדביק
paste v.
טבלת ציר
pivot table
הדבקה
paste
טיהר ; הסיר
purge v.
הזדקנות סיסמה ; פג-תוקף סיסמה
password aging
טקסט פשוט
plain text
היקפי
peripheral
יביל <יבילה>
portable
העדפה ; עדיפות
preference
יציאה מקבילית
parallel port
הצביע
point v.
כונן פיזי
physical drive
עמודים:  [ 1  2  3  4 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים