חלק 95 
 
המונחים - באות O מציג 1-50 מתוך 58 מונחים
אפשרות
option
מוכוון עצמים <אובייקטים>
object oriented - OO ; OO - Object Oriented
ארכיטקטורה פתוחה ; ארכיטקטורת מערכות פתוחה
open architecture ; open systems architecture
מזהה אובייקט
object identifier - OID ; OID - Object Identifier
ארכיטקטורה פתוחה לניהול מסמכים
ODMA - Open Document Management Architecture ; open document management architecture - ODMA
מחובר/מנותק
on/off hook
בעלות
ownership
מחלקת אובייקטים ; מחלקה
object class ; class
גופן מיתאר
outline font
מיטֵב
optimized v.
גרפיקה מוכוונת-עצמים <אובייקטים>
OO graphics - Object-Oriented Graphics ; object-oriented graphics - OO graphics
מיטוב ; אופטימיזציה
optimization
דיסק אופטי
optical disk
מספר סודר
ordinal number
דריסה
overriding
מעבד על הכרטיס
onboard processor
הדפסה כפולה
overstrike
מערכות מוכוונות עצמים
OOS - Object Oriented Systems ; object oriented systems - OOS
היסט
offset
מערכות מסדי נתונים מוכוונות אובייקטים
object oriented database management systems - ODBMS ; ODBMS - Object Oriented Database Management Systems
העמסה
overloading
מערכת הפעלה OS/2 Wrap
OS/2 Wrap operating system
העמסת יתר של אופרטורים
operator overloading
מערכת ניהול מסדי נתונים מוכווני אובייקטים
object oriented database management system - ODBMS ; ODBMS - Object Oriented Database Management System
הקליד על כתוב
overtype v.
מפעיל
operator
זוגיות "אי-זוגית"
odd-parity
סיומת ovl
ovl extension
חלונות מרובדים ; חלונות חופפים
overlaid windows
עזרה מקוונת
on-line help
חפף
overlap v.
על-הלוח
on-board
ידית עצם <אובייקט> ; תפס עצם <אובייקט>
object handle
עצם <אובייקט> OLE
OLE object
יצרן ציוד אחר
OEM - Other Equipment Manufacturer ; other equipment manufacturer - OEM
פונקציה מועמסת
overloaded function
יצרן ציוד מקורי
OEM - Original Equipment Manufacturer ; original equipment manufacturer - OEM
פרוטוקול הנתיב הקצר תחילה
OSPF - Open Shortest Path First ; open shortest path first - OSPF
כיוון
orientation
פרמטרים אפשריים
optional parameters
כל-בו
one stop shop
פתח
open v.
לחצן אישור
OK button
קורא אופטי
optical reader
לחצן אפשרויות
option button
קישור ושיבוץ עצמים <אובייקטים>
object linking and embedding - OLE ; OLE - Object Linking and Embedding
לקוח OLE
OLE client
קישוריות פתוחה של מסדי נתונים
ODBC - Open Database Conectivity ; open database conectivity - ODBC
מוכוון
oriented
שגיאת גלישה
overrun error
עמודים:  [ 1  2 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים