מכון התקנים - מונחי הוועדה לטכנולוגיות המידע 
  מטרת פעילות הוועדה הטכנית 2110 של מכון התקנים הישראלי, היא קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, שמתפרסמים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080.
סידרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סידרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO , שנוספו לה מדי פעם חלקים חדשים.
המונחים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות למונחים מובאות בשפה העברית. כל המונחים מובאים לאישור המליאה של האקדמיה ללשון עברית, שנציגים שלה משתתפים בעבודה הסדירה של הוועדה הטכנית 2110.

http://www.sii.org.il
המונחים - באות ז מציג 1-50 מתוך 132 מונחים
זִהוי
identification
זיהוי תווי דיו מגנטית
magnetic ink character recognition - MICR ; MICR - Magnetic Inc Character Recognition
זִהוי דגמים מבני
structural pattern recognition
זיהוי-תמונות
image recognition
זִהוי עצבי
neural recognition
זיהום
infaction
זִהוי עצמים מבֻסס מודל
model-based object recognition
זיוף
forgery
זִהוי קוד
code reading
זיזה
shift
זִהוי תוים לפי תורת ההחלטות
decision theoretic character recognition
זיזה אריתמטית
arithmetic shift
זִהוי תוים מבני
structural character recognition
זיזה לוגית
logical shift ; logic shift
זִהוי תמונות
image recognition
זיזה סובבת
end-around shift
זָם
zoom [v]
זיכרון
memory
זוג שזור
TP - Twisted Pairs ; twisted pair - TP
זיכרון (ראשי)
main storage ; main memory
זוג שזור בלתי מסוכך
unshielded twisted pair - UTP ; UTP - Unshielded Twisted Pairs
זיכרון בסיסי
base memory
זוג שזור מסוכך
shielded twisted pair - STP ; STP - shielded twisted pairs
זיכרון דינמי לגישה אקראית
DRAM - Dynamic Random Access Memory ; dynamic random access memory - DRAM
זוגות שזורים מסוככים
shielded twisted pairs - STP
זיכרון הבזק
flash memory
זוגיות "אי-זוגית"
odd-parity
זיכרון וירטואלי
virtual memory
זווית איסוף
collection angle
זיכרון וירטואלי
virtual storage
זווית ראייה
angle-of-view
זיכרון חיצוני
external storage ; backing store
זוית פגיעה
angle of incidence
זיכרון לגישה אקראית
RAM - Random Access Memory ; random access memory - RAM
זום
zooming
זיכרון לוטוס-אינטל-מיקרוסופט
LIM - Lotus-Intel-Microsoft Memory ; Lotus-Intel-Microsoft memory - LIM memory
זחיח
relocatable
זיכרון לקריאה בלבד
ROM - Read Only Memory ; read-only memory - ROM
זיהוי גל נושא
CD - Carrier Detect ; carrier detect - CD
זיכרון לקריאה בלבד הניתן למחיקה ולתכנות
EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory ; erasable programmable read only memory - EPROM
זיהוי דגמים
pattern recognition
זיכרון מוגדל
extended memory
זיהוי דיבור
speech recognition ; automatic speech recognition - ASR ; ASR - Automatic Speech Recognition
זיכרון מוגדל - XMS
XMS memory
זיהוי התקן
device ID
זיכרון מורחב
EMS - Expanded Memory Specification ; expanded memory specification - EMS
זיהוי משתמש
user ID
זיכרון ממשי
real storage
זיהוי קולות
voice recognition
זיכרון משותף
shared memory
עמודים:  [ 1  2  3 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים