מכון התקנים - מונחי הוועדה לטכנולוגיות המידע 
  מטרת פעילות הוועדה הטכנית 2110 של מכון התקנים הישראלי, היא קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, שמתפרסמים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080.
סידרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סידרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO , שנוספו לה מדי פעם חלקים חדשים.
המונחים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות למונחים מובאות בשפה העברית. כל המונחים מובאים לאישור המליאה של האקדמיה ללשון עברית, שנציגים שלה משתתפים בעבודה הסדירה של הוועדה הטכנית 2110.

http://www.sii.org.il
המונחים - באות י מציג 1-50 מתוך 129 מונחים
יבוא
import
יחידה לקסיקלית ; תמנית
lexical unit ; token
יביל <יבילה>
portable
יחידה תפקודית
functional unit
יבילות
portability
יחידת בקרה
control unit
ידידותי למשתמש
user friendly
יחידת בקרה להוראה
instruction control unit
ידידותי למשתמש
user-friendly
יחידת בקרה ראשית
main control unit
ידית עצם <אובייקט> ; תפס עצם <אובייקט>
object handle
יחידת גישה
access unit - AU ; AU - access unit
ידית קובץ ; תפס קובץ
file handle
יחידת גישה למסירה פיזית
physical delivery access unit - PDAU ; PDAU - Physical Delivery Access Unit
ידני
manually
יחידת גישה לתחנות רבות
multistation access unit - MSAU ; MSAU - Multistation Access Unit
ידע
knowledge
יחידת הידור
compilation unit
ידע הכרזתי
declarative knowledge
יחידת נקודה צפה
floating-point unit
ידע מהודר
compiled knowledge
יחידת נתוני פרוטוקול OSI
protocol data unit - PDU ; PDU - Protocol Data Unit
ידע נוהלי
procedural knowledge
יחידת נתוני שירות OSI
service data unit - SDU ; SDU - Service Data Unit
ידע תחומי
domain knowledge
יחידת נתונים מקודמת
expedited data unit - EDU ; EDU - Expedited Data Unit
יוזם
originator
יחידת סרט גיבוי
tape backup unit
יוזנט ; Usenet
Usenet
יחידת עיבוד ; יחידת עיבוד מרכזית - יע"מ ; יע"מ - יחידת עיבוד מרכזית
processing unit ; central processing unit - CPU ; CPU - Central Processing Unit
יוחסה ; קשר
relationship ; relation
יחידת פלט ; התקן פלט
output unit ; output device
יוחסת ישויות
entity relationship
יחידת קלט ; התקן קלט
input unit ; input device
יוחסת תכונות
attribute relationship
יחידת קלט-פלט ; התקן קלט-פלט
input-output unit ; input-output device
יוחסתי ; יחסי
relational
יחידת רשת
raster unit
יומן ; יומן אירועים
journal ; log ; log file
יחידת תצוגה חזותית
VDU - Video Display Unit ; video display unit - VDU
יומן תקלות
fault trace
יחס אות-לרעש
SNR - Signal-to-Noise Ratio ; signal-to-noise ratio - SNR
יחידה אריתמטית ; יחידה לוגית ; יחידה אריתמטית ולוגית
arithmetic unit ; logic unit ; arithmetic and logic unit
יחס דחיסה
compression retio
יחידה אריתמטית-לוגית
arithmetic-logic unit - ALU ; ALU - Arithmetic-Logic Unit
יחס ממדים
aspect ratio
יחידה גנרית ; יחידת יסוד
generic unit
יחס ניגודיות
contrast ratio
יחידה טבעית של תכולת מידע ; נט
natural unit of information content - NAT ; NAT - Natural unit of information content
יידוע בין-אישי
interpersonal notification - IPN ; IPN - Interpersonal Notification
עמודים:  [ 1  2  3 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים