מכון התקנים - מונחי הוועדה לטכנולוגיות המידע 
  מטרת פעילות הוועדה הטכנית 2110 של מכון התקנים הישראלי, היא קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, שמתפרסמים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080.
סידרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סידרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO , שנוספו לה מדי פעם חלקים חדשים.
המונחים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות למונחים מובאות בשפה העברית. כל המונחים מובאים לאישור המליאה של האקדמיה ללשון עברית, שנציגים שלה משתתפים בעבודה הסדירה של הוועדה הטכנית 2110.

http://www.sii.org.il
המונחים - באות D מציג 1-50 מתוך 438 מונחים
DECnet
DECnet
אפשורת מידול נתונים
data modelling facility - DMF ; DMF - Data Modelling Facility
HTML דינמי
DHTML - Dynamic HTML ; dynamic HTML - DHTML
אפשורת פנייה ישירה
direct call facility
אֵלֵמֵנְט מַשְׁהֶה
delay element
אפשרות תצוגה
display option
אֵלֵמֵנְט נְתוּנִים
data element
ארכיטקטורת מסמכים
document architecture
אבחון
diagnostics
אתחול דיסק ; אתחול
disk formatting
אבטחת מערכת מידע
data processing system security ; computer system security
בדיד
discrete
אבטחת נתונים
data security
בדיקת תקפות נתונים ; אימות נתונים
data validation
אובייקט דינמי
dynamic object
בידוק כללי תכן
design rules checking
אוגר כפול
double length register
ביטול בחירה
deselect
אות כונן
drive letter
ביטול ליכסון
deskew
אות ספרתי <דיגיטלי>
digital signal
בנק נתונים ; מאגר נתונים
data bank
אחזור נתונים
data retrieval
בקר כונן הדיסק
disk drive controller
אי תלות בהתקן
device independence
בקר תחום
domain controller
אי-תלות בנתונים
data independence
בקרה מספרית ישירה
direct numerical control - DNC ; DNC - Direct Numerical Control
איחוי
defragmentation
בקרת מיקשר נתונים
DLC - Data Link Control ; data link control - DLC
איכות טיוטה
draft quality
בררת מחדל
default
איכות נתונים
data quality
גִּלוי הבדלים
difference detection
אימות נתונים
data verification
גודל נקודה
dot pitch
איפרוט ; דדוקציה
deduction ; deductive inference
גוף מסמך
document body
אישור נתונים ; אימות נתונים
data authentication
גופן בררת מחדל
default font
אלמנט משהה
delay element
גזר
derive v.
אלמנט נגיש
detectable element
גיבוי הפרשי
differential backup
אלמנט נתונים
data element
גיבוי יומי
daily backup
אפיק נתונים ; פס נתונים
data bus
גיוונון
dithering
אפנון רציף
direct-sequence modulation
גיוונן
dither v.
עמודים:  [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים