מכון התקנים - מונחי הוועדה לטכנולוגיות המידע 
  מטרת פעילות הוועדה הטכנית 2110 של מכון התקנים הישראלי, היא קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, שמתפרסמים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080.
סידרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סידרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO , שנוספו לה מדי פעם חלקים חדשים.
המונחים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות למונחים מובאות בשפה העברית. כל המונחים מובאים לאישור המליאה של האקדמיה ללשון עברית, שנציגים שלה משתתפים בעבודה הסדירה של הוועדה הטכנית 2110.

http://www.sii.org.il
המונחים - באות N מציג 1-50 מתוך 169 מונחים
אוגר אנ-יה
n-tuple length register
התריע ; הודיע
notify v.
אות פרץ רעש
noise burst signal
התרעה
notification
אי-איחוד ; שלילת "או"
non-disjunction ; NOR operation
זִהוי עצבי
neural recognition
אי-אישור
non-affirmation
זיכרון נשמר ; זיכרון לא נדיף
non-volatile memory
אי-חיתוך ; פעולת "לא-גם" ; פעולת "לא שניהם"
non-conjunction ; NAND operation ; NOT BOTH operation
חיבור רשת-סלולרי
net2wireless connection
אי-מסירה
non-delivery
טבעי
native
איכות כמעט-דפוס
near letter quality - NLQ ; NLQ - Near Letter Quality
טחינת מספרים
number crunching
אנארי
n-ary
טירון
newbie
ארכיטקטורת רשתות
network architecture
יחידה טבעית של תכולת מידע ; נט
natural unit of information content - NAT ; NAT - Natural unit of information content
אתר רשת ; אתר
network site ; net site ; site
יידוע על אי-קבלה
nonreceipt notification
בַּיִת בַּעַל n סִבִּיּוֹת
n-bit byte
יידוע תחנות שכנות
neighbor notification
בית בעל n סיביות
n-bit byte
ייצוג מספרי
numeric representation
בקרה מספרית
numerical control - NC ; NC - Numerical Control
ייצוג מספרים ; מספור
number representation ; numeration
גינוני רשת
network etiquette ; netiquette
יישום מקומי
native application
גרעין תוכנית
nucleus ; resident control program
כונן רשת
network drive
דוגמה שלילית ; הדגם שלילי
negative example ; negative instance
כלל החלטת שכן-קרוב
nearest-neighbor decision rule
דפדפן רשת ; דפדפן
network browser ; net browser ; browser
כרטיס מנשק <ממשק> רשת ; כרטיס רשת
network interface card - NIC ; NIC - Network Interface Card ; netwark adapter ; network card
הבא
next
לא-נועל
non-locking
הבנת שפה טבעית
natural language understanding ; natural language comprehension
לחצן ניווט
navigation button
הדגם כמו-חיובי ; החטאה קרובה
near-miss
ליטרל מספרי ; ליטרל נומרי ; סמין מספרי
numeric literal
הודעה
notification
מִלָּה מִסְפָּרִית ; מִלָּה נוּמֵרִית
numeric word
הודעת התרעה ; מסר התרעה
notification message
מַחְרֹזֶת רֵיקָה
null string
הוספת מען לשם
name resolution [in electronic mail]
מבנה מקונן
nested structure
החסן נשמר
nonvolatile storage
מבנה רשת
network structure
התמרה מנורמלת
normalized fransformation
מדפסת אל-הולם ; מדפסת ללא-הקשה
non-impact printer
עמודים:  [ 1  2  3  4 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים