מכון התקנים - מונחי הוועדה לטכנולוגיות המידע 
  מטרת פעילות הוועדה הטכנית 2110 של מכון התקנים הישראלי, היא קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע, שמתפרסמים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080.
סידרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סידרת התקנים הבין-לאומיים 2382ISO , שנוספו לה מדי פעם חלקים חדשים.
המונחים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות למונחים מובאות בשפה העברית. כל המונחים מובאים לאישור המליאה של האקדמיה ללשון עברית, שנציגים שלה משתתפים בעבודה הסדירה של הוועדה הטכנית 2110.

http://www.sii.org.il
המונחים - באות H מציג 1-50 מתוך 139 מונחים
HDML
HDML
הפרדה אופקית
horizontal resolution
HTML בשרת
SHTML - Server-parsed HTML ; server-parsed HTML - SHTML
הפרדה גבוהה
high resolution
HTML דינמי
DHTML - Dynamic HTML ; dynamic HTML - DHTML
הקסדצימלי
hexadecimal
אופרטור היקל
Hueckel operator
הרץ
Hertz - Hz ; Hz - Hertz
אזור זיכרון גבוה
HMA - High Memory Area ; high memory area - HMA
השמטת מקף
hyphen drop
איות המצביע ; מיקום המצביע
hotspot
התמרת האדמארד ; התמרת וולש-האדמארד
Hadamard transform ; Walsh-Hadamard transform
אתחול ברמה גבוהה
high level format - HLF ; HLF - High Level Format
התמרת האף
Hough transform
אתחול חם
hot boot
התמרת האר ; התמרת שיפוע במסנן לא-לינארי
Haar transform ; non-linear filter slant transform
בקרה עילית של מיקשרי נתונים
high-level data link control - HDLC ; HDLC - High-level Data Link Control
התנגשות גיבוב
hash clash ; collision (in hashing)
גֹּבַהּ עֵץ
height
זכור מהיר
high-speed carry
גובה
height
זרוע הראש
head arm
גוון
hue
חבר למחצה
half-adder ; two-input adder
דגם נקבים
hole pattern
חומרה
hardware
דו-סטרי למחצה
HDX - Half-duplex Transmission ; half-duplex transmission - HDX
חיפוש היריסטי
heuristic search
דיסק קשיח ; כונן קשיח
hard disk ; hard drive
חניית ראש הדיסק
head parking
דף בית ; דף פותח
home page
חסר למחצה
half-subtracter
הארטלי ; יחידה עשרונית של תכולת מידע
Hartley ; decimal unit of information content
טבלת מארחים
host table
הבהקה ; הדגשה
highlighting
טיפל בחריג
handle an exception v.
הומונימים
homonyms
טקסט מוסתר
hidden text
הזחה תלויה ; כניסת פסקה תלויה
hanging indent
כותרת
heading ; header
הילה
halo
כותרת עמוד ; כותרת עליונה (בעמוד)
header
היסטוגרמה
histogram
כלי היד
hand tool
היפר-קישור ; קישור-על
hyperlink
כלל היריסטי
heuristic rule
היפרטקסט ; תמליל-על
hypertext
לחיצת ידיים
handshaking
היפרמדיה
hypermedia
לחיצת-יד
handshake
עמודים:  [ 1  2  3 ]  > 
שנה » ניווט
דרכונט
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה שכחתי סיסמה
משתמש חדש משתמש חדש
 זכור אותי  כן לא

Top10
מבוקשים
חדשים
אחרונים